SCHRIJF JE IN

voor Middelbare Veiligheidskunde Inschrijven

Middelbare Veiligheidskunde

Inhoud MVK-opleiding

Inhoud MVK-opleiding

De opleiding Middelbare Veiligheidskunde bestaat uit:

Module Inleiding en wet- en regelgeving
Inleiding en wet- en regelgeving

 • ­Kennismaking met het werkveld
 • Rol en positie Middelbaar Veiligheidskundige/Middelbaar Arbeidshygiënist
 • ­Arbowetgeving (van Europa tot Nederland)
 • ­Aanverwante wetgeving
 • ­Normen, richtlijnen en catalogi
 • ­Rol van handhavers. 

Advies- en beïnvloedingsvaardigheden

 • ­Zicht hebben op eigen competenties
 • Organisatiestructuren en -culturen
 • Vanuit eigen competenties organisaties kunnen beïnvloeden
 • Omgaan met weerstanden
 • Verandermanagement
 • Rapporteren en presenteren. 

Module Veiligheid en Arbeidshygiëne
Algemene Veiligheid

 • Bouwveiligheid
 • Arbeidsmiddelen en machines
 • PBM’s
 • Ongevallen
 • Patiëntveiligheid. 

Algemeen arbeidshygiëne

 • Fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, straling en verlichting)
 • Gevaarlijke stoffen (basis chemie, etikettering en VIB, toxische informatie)
 • Biologische agentia (aanwezigheid, effecten en classificatie)
 • Ergonomie (tillen, duwen, trekken, neerzetten en energetische belasting). 

Verzuim en PSA

 • Algemene principes rondom PSA
 • Werkbelevingsonderzoeken
 • Mentale fitheid. 

Module Risico-inventarisatie en -evaluatie

 • Achtergronden RI&E’s
 • RI&E-methodes (incl. TRA en LMRA)
 • Risico rankingmethodieken
 • Opstellen plan van aanpak
 • Risico management en arbozorg systemen
 • Gevaren inventariseren, herleiden tot risico’s en kunnen evalueren. 

Module Veiligheid
Bouwveiligheid

 • Organisatorische elementen van opdrachtgever tot aannemer
 • Werken op hoogte
 • Besloten ruimten
 • Horizontaal en verticaal transport
 • Werkplekken. 

Arbeidsmiddelen en machineveiligheid

 • Arbobesluit
 • CE-markering en Machinebesluit in de praktijk
 • Drukhouders. 

Elektrische veiligheid

 • Praktisch kunnen omgaan met de NEN 3140 en NEN 1010
 • Keuren en onderhouden. 

Procesveiligheid

 • Explosieveiligheid (ATEX)
 • Impact van Seveso, ARIE en BEVI
 • Kwalificeren en kwantificeren van risico’s. 

Module Leren van incidenten
Ongevallen en incidenten

 • Ongevallenanalysemethoden en basis statistiek
 • Ongevalregistratie en meldingsprocedures
 • Risicofactoren voor het ontstaan van een ongeval. 

Calamiteiten, brandveiligheid en BHV

 • Algemene principes
 • Bouwkundige elementen
 • Technische voorzieningen
 • Bedrijfsnoodplannen
 • Proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. 

Scriptietraject
Voor de scriptie voer je een praktijkopdracht uit, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant. De opdracht betreft meestal een actueel veiligheidskundig probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de scriptie en zo kost het relatief de minste tijd. Samen met enkele medecursisten vorm je een scriptiegroep (als intervisiegroep), waarin de scriptie besproken wordt. PHOV wijst een mentor toe voor het beantwoorden van vragen over de scriptie.

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de opdracht uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]