SCHRIJF JE IN

voor Kopopleiding A&O Inschrijven

Kopopleiding A&O

Artikel over A&O-deskundige

Artikel over A&O-deskundige

De A&O-deskundige wordt steeds belangrijker

Een werkomgeving waarin werknemers gezond en met plezier werken. Dat wil toch iedereen? Vitale medewerkers, een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, duurzame inzetbaarheid; de ‘menselijke factor’ in de arbeidssituatie wordt steeds belangrijker. Maar ook een stagnerende implementatie van arbobeleid en een meer efficiënte bedrijfsvoering zijn van invloed op de menselijke factor. Daarom kijkt de arboprofessional tegenwoordig ook steeds meer naar organisatorische en individuele (gedrags) beheersmaatregelen. Dit wordt mede ingegeven door veranderde werkplekconcepten zoals Het Nieuwe Werken, de sterke digitalisering van arbeidsprocessen en de stijgende pensioenleeftijd waardoor mensen steeds langer moeten doorwerken. Voor de A&O-deskundige ligt hier een belangrijke taak. Hij/zij adviseert en begeleidt organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers, het aanpakken van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het verminderen van arbeidsrisico’s die voortkomen uit menselijk handelen. Belangrijke organisatie-elementen zijn hierbij de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers. 

PHOV biedt de toegelaten kopopleiding A&O waar arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen meer kennis krijgen over het beïnvloeden van gedrag en cultuur. Hiermee krijgen de arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen een veel breder pakket aan deskundigheid. Voor de werkgever is dit toe te juichen vanuit zowel economisch oogpunt als vanuit een integrale aanpak van arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Ook voor de positie van de deskundige interessant, omdat het werk leuker en vollediger wordt. Bovendien hebben meervoudige deskundigen een grotere marktwaarde. 

Sociotechniek
De A&O-deskundige wordt vaak gelinkt aan de moderne sociotechniek. Dit is een bedrijfskundige en psychologische benadering gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en organisatie van de techniek of diensten en van de menselijke arbeidstaken. Vanuit de zorg voor gezondheid, motivatie en duurzame inzetbaarheid is het daarbij belangrijk om tevens oog te blijven houden voor de mentale aspecten voor medewerkers in de organisatie. De A&O-deskundige is opgeleid om zowel met een bedrijfskundige als een psychologische bril naar dergelijke organisatievraagstukken te kijken. 

HRM/P&O
Vooral bij grote (vaak bureaucratische) organisaties zien we veel risico’s op het terrein van psychosociale arbeidsbelasting. Door het complexe speelveld en onvoldoende deskundigheid wordt dit regelmatig onvoldoende onderkend en aangepakt. Weliswaar ziet ook HRM/P&O dit als haar taak, maar heeft vaak onvoldoende inhoudelijke kennis over risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid. Gevolg is onnodige uitval van medewerkers, burn-out, productiviteitsverlies, lagere kwaliteit van dienstverlening en hoge kosten. Kortom, voldoende argumenten om de kennis en vaardigheden van de A&O-deskundige te benutten.

Daarom geeft een RI&E, waarbij zowel technische, arbeidsinhoudelijke als organisatorische arborisico’s gedegen worden opgepakt, een meer evenwichtig beeld van de arbeidsomstandigheden in de organisatie. 

De toegevoegde waarde
De A&O-deskundige gebruikt verschillende organisatie- en veranderkundige modellen om tot een goede diagnose van de arbeidssituatie te komen en een passende veranderaanpak te ontwerpen. Deze veranderaanpak kan zowel gericht zijn op het individu als op het team en de organisatie. Voor werkgevers levert dit gezonde en gemotiveerde medewerkers op, waarbij oog is voor de doelstellingen van de organisatie in termen van efficiënte en zinvolle werkprocessen. Voor medewerkers levert dit een werksituatie op waarin de arbeid zodanig is georganiseerd dat men gebalanceerde functies heeft waarin het risico op overbelasting door werkstress laag is, een werkomgeving waardoor men wordt gemotiveerd en waarin men op een gezonde wijze kan werken.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]