SCHRIJF JE IN

voor Veiligheid en Milieu in laboratoria Inschrijven

Veiligheid en Milieu in laboratoria

Veiligheid en Milieu in laboratoria

VEILIGHEID EN MILIEU IN LABORATORIA

Zijn laboratoria nu gevaarlijke werkplekken of juist hele veilige werkplekken? Een vraag die niet zo maar met ja of nee kan worden beantwoord. Wel is duidelijk dat in laboratoria diverse gevaren en risico’s aanwezig zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is de vraag of deze gevaren en risico’s afdoende worden onderkend en beheerst. Overschatting en onderschatting van de gevolgen komen geregeld voor.

Ook worden laboratoria geconfronteerd met vele eisen, onder meer in het kader van kwaliteitszorg. Specifieke kennis en vaardigheden zijn nodig om de eisen op een juiste en praktische wijze te kunnen implementeren.

VOOR WIE

Arbocoördinatoren, kwaliteitsfunctionarissen, milieucoördinatoren, BHV’ers en andere laboratoriummedewerkers.

Niveau
De cursus is op MBO-niveau. Enige jaren praktijkervaring is gewenst.

OPZET

De cursus behandelt hoe je binnen laboratoria op een praktische manier invulling kunt geven aan veilige werkomstandigheden en een goed milieubeheer. De (eigen) praktijkervaringen, theorie en casussen krijg je op interactieve wijze gepresenteerd. Zo leer je hoe je een veiligheids- en milieuzorgsysteem kunt opzetten, zonder dat dit van één persoon afhankelijk is, en binnen de afdeling systematisch kunt borgen. Tevens krijg je inzicht in veiligheidsgedrag en ontwikkel je vaardigheden om dit gedrag te stimuleren in jouw eigen organisatie.

DATA en LOCATIE

 • 26 september, 3, 10 en 17 oktober 2024

Lestijden van 9.00 tot 16.30 uur

Locatie in Utrecht

KOSTEN

€ 2.325,- incl. lesmateriaal, excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

DOCENTEN

 • dr. W.J.T. van Alphen, chemicus/microbioloog, arbeidshygiënist en veiligheidskundige
 • Corné Bulkmans, arbeidshygiënist
 • Arco Engelen, arbeidshygiënist

Onze docenten hebben langdurige ervaring in laboratoriumwerk en adviseren op het gebied van veiligheid en milieu.  

INHOUD

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:

 • Arbowetgeving en arbo- en milieuzorg binnen laboratoria
 • RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en risicobeheersing
 • Opzetten van een arbo- en milieumanagementsysteem en de rol van de preventiemedewerker/arbocoördinator hierin
 • Indeling en etikettering van chemicaliën volgens de CLP verordening
 • Hoe gevolg geven aan de verplichting de mate en duur van de blootstelling aan chemische stoffen in kaart te brengen zonder dat dit leidt tot veel bureaucratie
 • Uitleg over schattingsmodellen
 • Hoe kunnen metingen naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden gedaan?
 • Hoe kunnen grenswaarden voor gevaarlijke stoffen worden gevonden?
 • Voorkomen van gezondheidsschade bij het werken met chemicaliën en micro-organismen
 • Inrichting van laboratoria, brandveiligheid en explosieveiligheid (ATEX)
 • De consequenties van REACH voor laboratoria
 • Opslag van chemicaliën volgens PGS15 
 • Afval: scheiding, opslag en afvoer
 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van chemicaliën en micro-organismen (CBRN)
 • De gevaaraspecten en risico’s van micro-organismen
 • Risicobeheersing
 • Welke verplichtingen gelden bij het werken met micro-organismen?
 • Het bewust worden van onveilig gedrag.

Op de laatste dag van de cursus zal een aantal casussen worden behandeld.

Nederlandse Vereniging voor BioMedisch LaboratoriummedewerkersCertificering

De cursus is door de NVML (Nederlandse Vereniging voor bioMedisch Laboratoriummedewerkers) gecertificeerd met 28 UEC-punten.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]