SCHRIJF JE IN

voor Basiscursus Seveso/Externe Veiligheid Inschrijven

Basiscursus Seveso/Externe Veiligheid

Basiscursus Seveso/Externe Veiligheid

Deze basiscursus is voor iedereen die betrokken is (of betrokken raakt) bij de wet- en regelgeving en het vormgeven van een veiligheidsbeheerssysteem. De cursus bestaat uit twee lesdagen die afzonderlijk van elkaar of samen gevolgd kunnen worden. 

Klik hier voor de inhoud

VOOR WIE

Deze basiscursus is een opstapcursus voor bijvoorbeeld de cursus Coördineren Seveso binnen bedrijven

De cursus is bedoeld voor medewerkers van inrichtingen die betrokken zijn bij: 

  • het beheren, managen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS),
  • het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag.

Ingangsniveau en voorkennis 
Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denkniveau beschikken. Het is belangrijk dat men kennis heeft van managementsystemen (ISO, management cyclus PDCA) en van procestechnologie/kennis van industriële chemische processen. 

Certificaat
Aan de cursisten die aan één of beide dagen hebben deelgenomen wordt een certificaat uitgereikt. 

DATA en locatie

  • Dinsdag 5 en 12 november 2024

Lestijden: 9.30 tot 17.15 uur

Locatie: Utrecht

KOSTEN

€ 655,- per dag. Dit bedrag is incl. lesmateriaal en catering en excl. btw. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

INHOUD

Dag 1 Seveso 

1. Inleiding Seveso 

2. Overzicht wet- en regelgeving en risicobeheersing bedrijven

3. Seveso nader bekeken:

- Indelingscriteria

- Belangrijkste artikelen van het besluit

- De bijlagen van het Seveso

- Het preventiebeleid als basis voor risicobeheersing

- Risicocriteria (relatie met procesveiligheid)

- Berichtgeving van en naar het bevoegd gezag, vergunningverlening

- Inspectieprogramma bevoegd gezag

4. Domino effecten

5. Veiligheidsrapportage

6. Noodplannen, rampenbestrijdingsplannen

7. Milieurisicoanalyse

8. Scenario’s:

- Scenario selectie

- Vormgeven van scenario’s

- Installatiescenario’s

- Brandweerscenario’s

Dag 2 Besluit Externe veiligheid inrichtingen en overige regelgeving

1. Externe veiligheid, nader bekeken

2. Bevi/Revi:

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen

- Grens- en richtwaarden

- Plaatsgebonden risico

- Groepsrisico

- Brandweeradvies

- Noodzaak QRA (toepassing REVI tabellen)

3. Kwantitatieve risicoanalyse:

- Berekening

- Beoordeling van een QRA

- QRA opstellen met Safeti-NL

Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een syllabus met de handouts van de presentaties. Daarnaast zullen relevante publicaties, rapporten en artikelen er beschikking worden gesteld.

DOCENTEN

Voor het verzorgen van de lessen worden professionals uit het vakgebied ingeschakeld.

CERTIFICERING

Hobéon SKOHet volgen van deze Basiscursus levert 2 SKO-punten op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]