SCHRIJF JE IN

voor Webinar We gaan weer aan het werk Inschrijven

Webinar We gaan weer aan het werk

Webinar We gaan weer aan het werk

Webinar over de rol van de arboprofessional in Coronatijd

Wat kunnen we doen om bedrijven te assisteren om de juiste maatregelen te treffen

Velen van ons hebben inmiddels een vraag gekregen over de maatregelen rondom COVID-19 (Corona) in relatie tot arbeidsveiligheid. Maar kennen we de laatste stand van de wetenschap en kunnen we deze op een praktische wijze implementeren?

Veel documenten, meningen en goed bedoelde intenties zijn alom te vinden. Echter wat zijn nu de acties, adviezen en implementaties die we als arboprofessionals echt moeten inzetten bij bedrijven en instellingen? Welke maatregel heeft het meeste effect of is juist niet effectief of zelfs overdreven?

PHOV heeft samen met experts een mooi programma voor een webinar opgesteld. Hierin zijn de kennis, overwegingen en de deskundigheid uit het arboveld samengebracht. Een van de experts is verbonden aan het landelijke OMT (Outbreak Management Team). Er worden adviezen gegeven over welke maatregelen getroffen dienen te worden en ook welke maatregelen beter achterwege kunnen blijven. Dus de do’s en de don’ts rondom COVID-19-maatregelen. Specifieke aandacht zal gaan naar prioritering en proportionaliteit van maatregelen. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor vragen.

WANNEER

We organiseren het webinar van 19.00 tot 22.00 uur op:

 • dinsdag 14 juli
 • dinsdag 25 augustus

VOOR WIE

Veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, maar ook preventiemedewerkers en overige arboprofessionals zijn van harte welkom. Basiskennis omtrent biologische agentia is zeer gewenst.

Certificering

Dit webinar levert 0,5 SKO-punt op voor hercertificering van arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en veiligheidskundigen.

KOSTEN

€ 75,- excl. btw.

De factuur wordt gemaild.

EXPERTS

Wim van Alphen

Na een korte wetenschappelijke carrière in de chemie en microbiologie, afgesloten met een promotie in de microbiologie, heeft hij doelbewust gekozen voor een uitvoerende en beleidsfunctie in de arbo- en milieuzorg. Hij is inmiddels ruim vijfendertig jaar werkzaam als Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist, geeft trainingen in biologische en chemische veiligheid en is mede auteur van het Arbo-Informatieblad AI-9 Biologische agentia.

Jaap Maas

Jaap is klinisch arbeidsgeneeskundige/bedrijfsarts en deels verbonden aan het NCvB, en deels aan de interne arbodienst van Amsterdam UMC, locatie AMC. Jaap is lid van het Outbreak Management Team van het RIVM. Jaap’s expertise op preventie en crisismanagement ligt met name op het in kaart brengen en beheersen van risico’s die samenhangen met biologische agentia; o.a. werknemers vaccinatie en internationale reizigersadvisering. Daarnaast heeft Jaap ervaring in het ontwikkelen en implementeren van medisch intrede - en preventief (periodiek) medisch onderzoek (P(P)MO) op het terrein van; multiresistente micro-organism, TBC, werken met proefdieren, gezondheidswerkers, BHV en organiseren van grote vaccinatiecampagnes. Bijzondere aandacht gaat uit naar advisering t.a.v. endotoxinen, zoönotische infecties, medisch kwetsbare werknemers, zwangeren en onderwijs.

PROGRAMMA

Opening en inleiding

 • Micro-organismen: gevaarsgroepen
 • Evenwicht tussen schoon en vuil in ‘normale’ tijden
 • Verschil tussen besmetting en infectie
 • Besmettingswegen, gezondheidseffecten van het SARS-CoV-2 virus, kwetsbare groepen YOPI’s (Young Old Pregnant Immunosuppressed)
 • Rol van de arboprofessional

 

Do’s en don’ts van technische maatregelen

 • Luchtbehandeling en ventilatiesystemen, airco’s, dracht van aerosolen.
 • Schermen en afstanden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (oog, huid en adem).

 

Do’s en don’ts van organisatorische maatregelen

 • Selectie aan de poort (thuis blijven bij klachten)
 • Draaiboeken en protocollen
 • Aantal mensen in ruimtes
 • Driedeling: afstand, maskers en/of scherm; soorten schermen
 • Looproutes, gebruik van liften, trappen, kantines etc.
 • Bezoekers en derden
 • Soorten desinfectiemiddelen, gebruik van water en zeep
 • Wat te doen bij besmetting (bedrijf, bedrijfsarts/arbodienst en rol GGD)
 • Inzet van BHV’ers
 • Regels voor vervoer
 • Regels voor thuiswerk: ergonomie en sociale aspecten
 • Verdiepende RI&E COVID-19
 • Hoe na het Coronatijdperk zorgen dat het allemaal weer minder hygiënisch wordt om ons immunologische afweersysteem te blijven prikkelen

 

Gedrag

 • Hoe om te gaan met angst en bagatellisering
 • Sociale distantie effecten (zoals bij thuiswerken)
 • Omgaan met verhoogd verzuim
 • Instructies en toezicht


Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]